اتاق بازرگانی گرگان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work
مشتریان » اتاق بازرگانی گرگان

اتاق بازرگانی گرگان یکی از اتاق بازرگانی های فعال در حوزه ی کشورهای شمالی ایران می باشد.

کشورهایی نظیر ترکمنستان و روسیه و قزاقستان بیشترین تعامل را با این اتاق بازرگانی دارد.


نمونه کارهای مشتری