دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
work
مشتریان » دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان یکی از بزرگترین دانشگاه های شمال کشور می باشد. این دانشگاه با وجود رشته های گوناگون جذابیتی را برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه در سراسر کشور فراهم آورده است.

دانشگاه آزاد اسلامی گرگان یکی از بهترین مراکز در بین مراکز کشوری می باشد.

این دانشگاه تصمیم دارد در گام دوم انقلاب خود را بعنوان دانشگاه پیشتاز و کارآفرین مطرح سازد و فعالیت های بسیاری در این زمینه شده است


نمونه کارهای مشتری