اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

اتاق بازرگانی استان گلستان (گرگان) از سابقه رسمی 87 ساله برخوردار بوده و قبل از اطلاق نام اتاق بازرگانی، در اوایل تأسیس به اتاق تجارت استرآباد معروف بوده است . بخش عمده مبادلات تجاری ناحیه گرگان و دشت با کشور روسیه تزاری و کشورهای CIS فعلی صورت می¬گرفته است . روسیه تنها کشور اروپايی مجاور و همسایه شمالی ایران در دریای خزر ، ضمن تولید برخی کالاها، بازار مصرفی مناسبی برای کالاهای ایران بوده و به همین دلیل، بازرگانان این ناحیه بخش عمده فعالیت های تجاری خود را با این کشور انجام میدادند.

تجار و بازرگانان استان گلستان به­خاطر موقعیت خاص جغرافیائی و هم­جواری با کشور روسیه تزاری از دیرباز از طریق زمینی و دریائی با کشور روسیه دارای روابط تجاری بوده و انواع کالاها با این کشور مبادله می­شد. به­دلیل موقعیت خاص جغرافیایی این استان از گذشته، روسیه تزاری در شهر گرگان در یک زمین 3 هکتاری نسبت به تأسیس کنسولگری اقدام کردکه پس از روی کار آمدن حکومت بلشویکی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی ، کنسولگری مزبور تعطیل شده است. علاوه بر آن کشور روسیه در شهر گرگان به منظور خرید کالاهای مورد نیاز دارای اداره بازرگانی بوده است.

دسته بندی

طراحی وبسایت

تاریخ

99/08/01

تکنولوژی‌ها